Reders draaien op voor eigen afval

Reders moeten over twee jaar verplicht meebetalen aan de verwerking van scheepsafval. Het Europees Parlement wil zo de lozing van afval op zee of illegale verwerking tegengaan. Vrachtvaartuigen die Europese havens aandoen, dienen voortaan voor minimaal 30 procent mee te betalen aan het instandhouden van verwerkingsinstallaties voor scheepsafval. Deze heffing is verplicht voor elk schip in elke haven, ook al geeft het geen afval af. Het daadwerkelijk te betalen bedrag zal per schip afhankelijk zijn van aard en tonnage van het vaartuig. Schepen die in een haven ook afval afgeven, moeten meebetalen aan de resterende 70 procent die nodig is om verwerkingsinstallaties in stand te houden.