Prodi houdt vast aan uitbreiding EU

Voorzitter Prodi van de Europese Commissie heeft gisteren in het Europees Parlement nadrukkelijk bevestigd dat de uitbreiding van de Europese Unie met landen in Midden- en Oost-Europa zijn eerste prioriteit is.

Eurocommissaris Verheugen, die verantwoordelijk is voor de uitbreiding, zei tijdens een spoeddebat dat hij nooit om een Duits referendum over de uitbreiding heeft gevraagd. Hij verklaarde dat het nooit zijn bedoeling is geweest belemmeringen voor de EU-uitbreiding op te werpen.

Aanleiding voor het debat was het vraaggesprek van Verheugen afgelopen zaterdag in een Duitse krant. Het Europees Parlement toonde zich niet overtuigd door Verheugens ontkenning dat zijn opmerkingen ,,op persoonlijke basis in een zuiver Duitse context'' een pleidooi voor een referendum waren geweest. Verheugen had over zijn uitlatingen niet tevoren overlegd met zijn collega's in de Commissie.

Prodi probeerde in zijn toespraak duidelijk te maken dat hij als voorzitter de zaken in de hand heeft. Hij zei dat het hem niet aan middelen ontbreekt om op te treden tegen Eurocommissarissen die zich niet loyaal tonen aan het collegiale beleid van de Commissie. De voorzitter van de Europese Commissie kan Eurocommissarissen hun portefeuille ontnemen.

Prodi, Verheugen en het Europees Parlement waren het erover eens dat, meer dan nu het geval is, burgers betrokken moeten worden bij belangrijke besluiten van de EU, zoals de uitbreiding. Maar Prodi beklemtoonde dat het een zaak van de EU-lidstaten en van de kandidaat-lidstaten is om te bepalen op welke manier zij dat willen doen. Lidstaten zijn, zei hij, ook vrij om over EU-uitbreiding een referendum te houden. ,,Het is zeker niet de bedoeling van de Commissie, noch van de heer Verheugen, om daarin tussenbeide te komen'', aldus Prodi.

HOOFDARTIKELpagina 7