NDT vreest ontslag van dansers

Het Nederlands Danstheater (NDT) vreest de komende vier jaar dansers kwijt te raken als het Rijk geen extra subsidie beschikbaar stelt. Het NDT heeft 2 miljoen per jaar nodig om kostenstijgingen te kunnen opvangen. Het gezelschap heeft bij de gemeente Den Haag aangeklopt, die zou het Rijk, dat eerder de extra subsidie afwees, op andere gedachten moeten brengen. In een brief aan de gemeente Den Haag zegt het gezelschap te vrezen voor het verlies van een kwart van haar dansers. Volgens zakelijk directeur J. Hülsmann van het NDT is dat een rekenvoorbeeld. ,,Als de verhoging van de subsidie er niet komt, moeten we op de kosten gaan besparen. In allerlaatste instantie zou dat kunnen leiden tot een verlies van dansers.'' Het NDT heeft vijftig dansers.