Kleine criminaliteit groeit licht

Veel voorkomende criminaliteit zoals mishandeling, bedreiging, inbraak, fietsdiefstal, zakkenrollerij en vernielingen neemt de laatste jaren licht toe. Vorig jaar werden 4,8 miljoen delicten gepleegd, waarvan burgers direct de dupe waren. Dat komt neer op ruim een kwart (26,2 procent) van de totale bevolking. Vernielingen en geweldsdelicten nemen toe, maar het aantal diefstallen neemt af. Dat blijkt uit de nieuwste gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gebaseerd op enquêtes onder de bevolking. Sinds 1993 is de gemiddelde jaarlijkse stijging één à twee procent.