Kabinet: verbod op risicovol beleggen

Het merendeel van de organisaties met publieke taken mag financiële reserves niet meer risicovol beleggen. Dat heeft minister Zalm (Financiën) gisteren gezegd bij een overleg in de Tweede Kamer.

Volgens Zalm heeft het kabinet ervoor gekozen om ,,een agressieve lijn'' te volgen met het toezicht op het geldbeheer van zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en andere semi-overheidsorganisaties. Dit zijn organisaties als academische ziekenhuizen, universiteiten, politieregio's en uitvoeringsinstellingen in de sociale zekerheid. De Algemene Rekenkamer had dit voorjaar harde kritiek op het gebrek aan toezicht op beleggingen door de ZBO's. De omvang van hun gezamenlijke vermogen bedroeg eind 1997 bijna 24 miljard gulden. Ruim 9 procent (ten minste 439 miljoen gulden) was risicovol belegd in aandelen, zonder dat ministeries hier goed zicht op hadden.

De ZBO's moeten gaan ,,bankieren in de schatkist'', zoals Zalm het zei. De organisaties krijgen een lopende rekening bij de staat en pas als ze geld nodig hebben kunnen ze dit opnemen. Zalm zei wel dat bepaalde organisaties worden uitgezonderd, zoals de ontwikkelingsmaatschappen en ziekenfondsen. De laatste omdat ze moeten concurreren met marktpartijen. Met de nieuwe Kaderwet ZBO worden de instellingen ook aan strengere regels omtrent jaarrekeningen en begrotingen gebonden.