Hier heeft gewoond

Dordrecht (of Dordt) is een mooie, schilderachtige stad, niet de buitenwijken natuurlijk, die zijn overal hetzelfde, maar de historische en `amfibische' binnenstad aan Merwede en Oude Maas. De geboortegrond van Top Naeff.

In haar autobiografie Zo was het ongeveer (1950) beschrijft ze het huis waar ze ter wereld kwam, als ,,Een smal, diepdoorlopend oud huis met een, zelfs voor mijn met een sterretje in Baedeker gemerkte geboortestad, onvergelijkelijk prachtig uitzicht over het water van een binnenhaven, met de in- en uitvarende schepen, de lange houten brug, de Knolhaven aan de overkant, waar ook het kleurenspel van de vismarkt onder het toen nog weeldrig loof der iepen als een attentie voor de talrijke schilders die er neerstreken, mocht worden beschouwd.''

Haar romans, waarvan Letje of de weg naar het geluk (1926) als de voornaamste geldt, spelen zich af in de gegoede burgerij: het milieu waaruit ze ook zelf als dochter van een officier afkomstig was. En dat bleef zo, toen ze trouwde met dr. H.W. van Rhijn, medicus van beroep en ornitholoog uit hartstocht, die een grote collectie opgezette vogels in zijn kamer had staan. Top (voor de burgerlijke stand Anthonetta) kwam er niet graag. ,,Stofnesten'' noemde ze de honderden starende beesten.

Net als later C. Buddingh' was Top Naeff haar hele leven in hart en nieren Dordts. Op 24 maart 1953, toen ze 75 werd, ontving ze het ereburgerschap van haar geliefde stad. De oude, waardige dame, steunend op een stok, greep die gelegenheid aan om een kwestie uit het verleden op te rakelen, waaruit bleek dat het niet altijd koek en ei tussen haar en Dordrecht was geweest: ,,Ik heb in mijn jeugd de grootste moeite gehad om van de gemeente een bewijs van goed zedelijk gedrag te bemachtigen, toen ik plotseling een verre reis moest maken en de papieren voor een paspoort nodig had. En nu biedt dezelfde gemeente mij het ereburgerschap aan. Dit is wel een zeldzame rehabilitatie.''

Nog geen maand daarna, op 22 april 1953, overleed Top Naeff. Zeven jaar later is op haar geboortehuis aan de Nieuwe Haven het gedenkteken met de sierlijke Pegasus onthuld.