Fraude overleg minderheden

Het Landelijk Overleg Minderheden heeft grote problemen. De penningmeester van de overkoepelende stichting zit vast op verdenking van fraude, de secretaris is geschorst omdat hij niet functioneerde en als gevolg van de malaise heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten de jaarlijkse subsidie van 400.000 gulden voorlopig niet uit te keren.

In het weekblad Contrast staat deze week dat penningmeester J.S. van de Beheersstichting Samenwerkingsverbanden Etnische Minderheden (BSEM) in voorlopige hechtenis zit op verdenking van verduistering van toegekende subsidiegelden. Om welk bedrag het gaat is niet bekend.

De BSEM is vorig jaar opgericht om als overkoepelend orgaan zeven allochtone inspraakorganen te ondersteunen en de samenwerking te bevorderen. De inspraakorganen – van Molukkers, Surinamers, Turken, Marokkanen en andere minderheden – moeten de overheid adviseren over het beleid ten aanzien van hun achterban.

Volgens betrokkenen is van de ondersteunende functie van het BSEM weinig tot niets terecht gekomen. ,,Van gezamelijke werkzaamheden tussen de inspraakorganen is geen sprake meer. Het overleg met de regering, misschien wel de belangrijkste taak van het Landelijk Overleg Minderheden, loopt spaak door de situatie bij de beheersstichting'', aldus A. van der Kraan, coördinator van het inspraakorgaan voor Zuid-Europeanen, tegenover Contrast.

De strafzaak tegen de penningmeester van de BSEM dient naar verwachting deze maand. Binnenlandse Zaken wil eerst helderheid over de financiële situatie en de verduistering van gelden voordat de 400.000 gulden subsidie wordt uitgekeerd. BSEM-voorzitter A. Najib was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.