Bridge

1Onno Eskes schrijft in de bridgebijlage (NRC Handelsblad, 24 augustus) in een bijzin `na eenvoudige klusjes als dammen en Go' (werd ook in het computerschaken een mijlpaal bereikt, maar computerbridge blijkt van een andere dimensie).

Het is mij een raadsel waar hij zich op baseert anders dan zijn liefde voor het bridgespel. Wellicht verwart hij Go met Go-mo-ku (een variant van het spel vijf op een rij).

Het huidige niveau van de allersterkste Go-programma's is dat van een gemiddelde clubspeler, een sterke amateurspeler veegt er de vloer mee aan, en een vergelijking met professioneel niveau is zinloos.

Technisch gesproken zijn de grote obstakels in Go dat noch goede heuristieken noch goede evaluatiefuncties voorhanden zijn. Dit maakt van de brute force-benadering een reus op lemen voeten.

Go wordt over het algemeen beschouwd als een veel zinvollere uitdaging in de Kunstmatige Intelligentie dan computerschaak.

Een belangrijke reden hiervoor is de grote eenvoud van de spelregels, gecombineerd met het feit dat mensen dankzij hun cognitieve vaardigheden momenteel het spel vele malen beter beheersen dan dat zij goed spelende Go-programma's kunnen schrijven.

De overwinning van Deep Blue op Kasparov was voornamelijk een overwinning van processorsnelheid en database-technologie, het is zeer de vraag of deze middelen toereikend zullen zijn om grote vorderingen te maken in computergo.