Bridge 2

In aanvulling op de bijlage over Bridge het volgende. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag beschikt over een belangwekkende en omvangrijke collectie boeken over bridge. Deze is bijeengebracht door de Haagse makelaar E.E. Nadorp en na zijn overlijden door zijn erfgenamen in 1994 aan de KB geschonken.

De collectie omvat ca. 4.100 boeken, tijdschriften en documentatiemateriaal.

De collectie is veelzijdig en grondig van opzet. Zo zijn er oudere titels over whist, een populair kaartspel dat als de voorloper van het hedendaagse bridge kan worden beschouwd. Titels van twintigste-eeuwse coryfeeën van het bridgespel als Ely Culbertson en Charles Goren zijn aanwezig in meer dan één editie, terwijl ook het werk van Nederlandse auteurs als F.W. Goudsmit en H.W. Filarski ruimschoots is vertegenwoordigd.

Uiteraard ontbreken ook de moderne uitgaven van Cees Sint en Ton Schipperheyn niet. De collectie biedt ook titels over andere kaartspelen, van klaverjassen tot pokeren, terwijl ook de geschiedenis van het kaartspel en van de speelkaart aan bod komen.