Baikal-zeehond loopt gevaar

De Baikal-zeehond, ook wel nerpa genoemd, loopt gevaar uit te sterven als gevolg van de jacht en de vervuiling van het Baikal-meer. Van 's werelds enige zoetwaterzeehond zijn nog 67.000 exemplaren in leven. In 1994 waren het er nog 104.000. Elk jaar neemt het aantal met tienduizend af. Het Baikal-meer is een uniek natuurgebied: veel dier- en plantensoorten – inclusief de Baikal-zeehond – komen nergens anders ter wereld voor. Hoofdschuldige aan de vervuiling is een cellulosefabriek die elke dag 200.000 kubieke meter met chloor en dioxine vervuild water in het meer loost.