Vrijwel geen observaties in het weekeinde

Door toenemende personeelstekorten kan de Rotterdamse recherche geen `observatieteams' (OT's) in het weekeinde meer inzetten voor onderzoeken met een oriënterend karakter. Dit zegt het hoofd van de recherche in Rotterdam, commissaris H.A. Jansen, vandaag in deze krant.

Gisteren werd bekend dat de Rotterdamse rivierpolitie de observatie van de dadergroep van het `Dover'-transport, waarbij op zondag 18 juni 58 illegale Chinezen om het leven kwamen, in het weekeinde van 17 en 18 juni staakte wegens personeelstekorten. Het beschikbare personeel werd toen bovendien in de eerste plaats ingezet voor het Europees Kampioenschap voetbal.

De groep Chinezen kwam vrijdagavond 16 juni, tegen middernacht, aan op het Rotterdamse Centraal Station.

De verdachte dadergroep, geleid door de 34-jarige O., stond kort voor het fatale weekeinde onder observatie van de rivierpolitie in Rotterdam. Dit gebeurde weliswaar al enige maanden op onregelmatige tijden, maar het OT beschikte blijkens een interne reconstructie van het korps niet over informatie dat deze dadergroep was betrokken bij Chinezen-smokkel. Bekeken werd of O. en zijn medeverdachten de hand hadden in de smokkel van Koerden naar Engeland. Jansen zegt dat het gezien de personeelstekorten ,,ondenkbaar'' is dat in zo'n oriënterend onderzoek ook in het weekeinde de observatie van verdachten wordt voortgezet. Volgens hem is er een ,,aanzienlijk tekort aan mensen'' dat de rechercheleiding dwingt ,,keuzes'' te maken ,,bij de inzet van dit schaarse [observatie]middel''.

Daardoor valt het weekeinde als eerste af, mede omdat werken op zaterdag en zondag extra compensatiedagen oplevert. ,,Anders zijn je mensen door de week niet meer inzetbaar.''

Jansen heeft van de Rotterdamse korpsleiding opdracht gekregen zo snel mogelijk oplossingen te zoeken voor de personeelstekorten. Hij wijst er overigens op dat er nog steeds wel capaciteit bestaat om in het weekeinde ,,zware strafbare feiten'' te onderzoeken. De spanning zit volgens hem in onderzoeken met een voorlopiger karakter.

De opvatting van de advocaten Doedens en Boone dat de politie het transport van de Chinezen bewust doorliet, zijn volgens hem gebaseerd op ,,een waanidee''.

Jansen: ,,Wij kunnen niet iedere handeling van iedere potentiële crimineel op ieder uur van de dag volgen – daarvoor hebben wij de mensen niet. En zeker niet in het weekeinde.''

interviewpagina 2