VN-troepen voeren actie uit in Indonesië

Troepen van de VN-vredesmacht in Oost-Timor zijn vandaag Indonesisch grondgebied binnengetrokken om 32 gewonde medewerkers van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR te evacueren die waren aangevallen door een woedende menigte. Drie, mogelijk vier, buitenlandse VN-medewerkers werden gedood.

De dodelijke slachtoffers vielen bij een aanval op het UNHCR-kantoor in de West-Timorese grensplaats Atambua. Volgens een VN-sergeant werden zij door een woedende menigte vluchtelingen en militieleden doodgeslagen, waarna hun lichamen in een auto werden verbrand. Eén van de slachtoffers is een Braziliaan, de nationaliteit van overige VN'ers is onbekend.

Het kantoor van de vluchtelingenorganisatie werd belegerd door een menigte van honderden met machetes bewapende militieleden en stond volgens de Indonesische politie in brand.

Voordat de troepen van de VN-vredesmacht werden toegelaten op Indonesisch grondgebied vroegen zij toestemming van de Indonesische autoriteiten. Het is niet bekend of zij die toestemming gekregen hebben.

Een jaar geleden stemde de bevolking van de in 1976 door Indonesië geannexeerde ex-Portugese kolonie Oost-Timor in een referendum voor onafhankelijkheid. Pro-Indonesische milities zaaiden vervolgens met steun van Indonesische legeronderdelen dood en verderf. Naar schatting 200.000 Oost-Timorezen werden naar de Indonesische helft van het eiland gejaagd. In West-Timor bevinden zich nog altijd tienduizenden vluchtelingen. De UNHCR poogt deze terug te brengen naar hun huizen in Oost-Timor, maar wordt daarbij gehinderd door milities, die nog altijd vrij spel hebben in West-Timor.

Bij de aanval op het kantoor van de vluchtelingenorganisatie zouden ook Oost-Timorese vluchtelingen betrokken zijn als reactie op de moord eerder deze week op een van hen. Zij beschuldigen de vluchtelingenorganisatie van passiviteit.

Indonesië droeg Oost-Timor vorig jaar oktober over aan de VN, die daar nu het interimbestuur vormen. Jakarta staat sindsdien echter onder zware druk van de internationale gemeenschap, omdat het niet in staat is het geweld van de milities te beteugelen. De Indonesische president Abdurrahman Wahid woont momenteel de VN-bijeenkomst in New York bij en naar wordt verwacht zal hij daar het hoofd moeten bieden aan kritiek van andere landen.

Het incident zal zeker gezien worden als een nieuw bewijs dat Wahid niet bij machte is zijn strijdkrachten te commanderen. Eerder bleek dat ook al bij de voortdurende bloedige conflicten tussen christenen en moslims in de Molukken. De militaire commandant in West-Timor, kolonel Jurefar, heeft gezegd dat zijn manschappen hun best hebben gedaan de situatie onder controle te krijgen. ,,Sommige demonstranten werden gewoon wild'',aldus de militair.