Tekort truckers leidt tot weigeren ritten

Door een nijpend tekort aan vrachtwagenchauffeurs heeft de Nederlandse transportsector in het tweede kwartaal van dit jaar 40.000 ritten niet kunnen uitvoeren. Dat blijkt uit het conjunctuurbericht van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Dertig procent van alle transportbedrijven had problemen met het werven van truckers. Tegelijkertijd neemt het aantal orders sterk toe. De combinatie personeelstekort en toename van de orders leidt volgens TLN tot omzetderving. Bijna de helft van de bedrijven moest opdrachten weigeren. Daardoor daalde het vertrouwen van de ondernemers in de nabije toekomst met 6 procent naar 32 procent.