Srebrenica

In een vraaggesprek over de rol van Nederland in de aanloop naar Srebrenica (NRC Handelsblad, 31 augustus) stelt BZ-ambtenaar N. Both herhaaldelijk bekommernis om de moraal en om de internationale orde aan elkaar gelijk. Ten onrechte. Al was het maar omdat de tweede in de grondwet staat en de eerste niet. Maar vooral ontgaat het Both dat legalisme het moet hebben van strakke regels, bijvoorbeeld de regel dat staten die door de Verenigde Naties zijn erkend in bepaalde gevallen bescherming verdienen. Moralisme daarentegen is dikwijls niet te onderscheiden van opportunisme.