Soest dreigt openbare zwarte scholen te sluiten

Drie openbare basisscholen met overwegend zwarte leerlingen in Soest dreigen te worden gesloten. Het gemeentebestuur wil de 267 leerlingen spreiden over wittere basisscholen in de gemeente. De ouders verenigd in de commissie `ouders tegen sluiting' zijn woedend. Vanavond wordt het voorstel besproken in de onderwijscommissie.

Volgens de gemeente is de voornaamste reden van de sluiting het almaar dalend aantal leerlingen op de scholen. Volgens woordvoerder W. Sans van de gemeente zitten er op De Buut 75 leerlingen. ,,Dat is ruim onder de bestaansnorm van 136.'' Als de scholen De Buut, De Klimop en De Desmond Tutu per augustus 2001 sluiten, blijven er van de huidige vijf openbare scholen twee over. Eén school staat in Soesterberg, en is voor veel ouders te ver weg, de andere school in Soest-Noord is vol.

Volgens ouders Gert en Christa Vrugtenveen – hun zoon zit in groep 4 van De Buut – worden zij beperkt in hun vrije keuze voor onderwijs. ,,Ouders worden gedwongen hun kind naar een katholieke, protestant-christelijke of reformatorische school te brengen. Voor veel moslimouders is dat een bezwaar.'' Volgens hen zijn de andere scholen ook vol. ,,In feite staan onze kinderen straks op straat.''

Eerder dit jaar heeft het management van de openbare scholen het gemeentebestuur geadviseerd de drie scholen samen te voegen op een of twee lokaties. De ouders en leerkrachten steunen dat voorstel. Vrugtenveen: ,,De speciale taalmethode voor allochtone leerlingen die op deze scholen wordt gegeven, blijft dan behouden. Waarom zou je drie scholen, die volgens de inspectie goed functioneren sluiten. Straks staan er drie schoolgebouwen leeg, en moeten andere scholen lokalen bijbouwen.''

Het gemeentebestuur vindt samenvoeging geen goed idee, blijkt uit het raadsvoorstel. De drie scholen worden volgens de gemeente steeds zwarter en ,,de daling van het aantal leerlingen is daar mede een gevolg van.''

De gemeente meent dat spreiding verzwarting zal voorkomen. De ouders betwijfelen dat. ,,Als de bijzondere scholen een toestroom krijgen van zwarte kinderen zullen de witte ouders hun kinderen daar weer weghalen. Het probleem verschuift.''