Slovenië wijkt niet voor druk van Oostenrijk

Slovenië wijkt niet voor een dreigement van de centrum-rechtse Oostenrijkse regering om Slovenië de toegang tot de Europese Unie te ontzeggen als het een reeks naoorlogse decreten niet terugdraait. In 1945 nam de toenmalige Joegoslavische regering van Tito onroerend goed van de Groot-Duitsers – Duitsers en Oostenrijkers – in beslag en zette hen het land uit. Als de Sloveense regering die maatregelen niet ongedaan maakt, wil Wenen zich verzetten tegen het EU-lidmaatschap van Slovenië. De Sloveense president Milan Kucan schreef gisteren zijn Oostenrijkse ambtgenoot Klestil dat Wenen niet moet proberen ,,de geschiedenis te veranderen''. Oostenrijk heeft jegens een ander kandidaat-lid van de EU, Tsjechië, soortgelijke dreigementen geuit.