Parlement bekrachtigt huwelijk van homo's

Een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat homo's en lesbiennes ook voor de wet kunnen trouwen. Alleen de christelijke fracties van CDA, GPV, RPF en SGP – samen goed voor 37 zetels – zijn fel tegen twee wetswijzigingen die het tweede paarse kabinet heeft voorgesteld, zo bleek gisteren tijdens het debat.

Bedoeling is dat de wetswijzingen per 1 januari van het volgend jaar van kracht worden.

Het gaat om openstelling van het huwelijk voor mensen van een gelijk geslacht en de mogelijkheid voor zo'n echtpaar om een kind te adopteren. Het Burgerlijk Wetboek voorziet daar tot dusverre niet in. Het afstammingsrecht blijft ongewijzigd, maar het kabinet compenseert dat door adoptie van (Nederlandse) kinderen mogelijk te maken.

De voorstanders van de wetswijzigingen – PvdA, VVD, D66, GroenLinks en SP – spraken gisteren van `een mijlpaal'. Het feit dat homoseksuelen straks een wettelijk huwelijk kunnen aangaan noemde de GroenLinks-woordvoerster `een feest van emancipatie'.

Voor CDA en de kleine christelijke fracties vormen de wetsvoorstellen een gruwel. ,,Het klassieke huwelijk degradeert tot één van vier varianten in relaties. Het huwelijk wordt verdonkeremaand'', zei Van der Staaij (SGP). Eerder publiceerde de SGP nog advertenties waarin letterlijk op een wonder wordt gehoopt: ,,Op beslissende momenten in onze vaderlandse geschiedenis heeft God zich soms op bijzondere en wonderlijke wijze geopenbaard. Dat kan ook nog Anno Domini 2000.''

De fractie van het CDA, dat vier dissidenten telt, had bij monde van woordvoerster Ross-van Dorp weliswaar begrip voor de wens van homoseksuelen om te huwen, maar de fractie wil niet aan die wens voldoen. ,,Het geregistreerd partnerschap en het ouderlijk gezag zoals dat nu bestaat, voldoet,'' aldus mevrouw Ross, die er op wees dat het CDA `altijd voor erkenning van duurzame relaties is'. ,,Maar waarom moet dat dan huwelijk heten? Veel mensen willen pertinent niet dat het traditionele huwelijk op die manier wordt veranderd.''

D66, PvdA en GroenLinks willen verder niet dat een vrouw pas na een jaar zorg een kind mag adopteren.

VVD en GroenLinks willen dat het zelfs nog makkelijker wordt voor een zogenoemde `meemoeder' om het ouderschap te verwerven over een kind van haar vriendin. Zij zou het gewoon moeten erkennen, mits het kind wordt geboren tijdens de relatie. Dat recht is nu alleen voorbehouden aan ongetrouwde mannen die een kind van hun vriendin erkennen.