`Meer invloed overheid op grondbeleid'

De overheid moet meer invloed krijgen op het Nederlandse grondbeleid, bijvoorbeeld door vaker en sneller te onteigenen. Zodra door wijziging van het bestemmingsplan een perceel veel meer waard wordt, zou de eigenaar een deel van de winst moeten afstaan. Deze maatregelen bepleit een PvdA-commissie onder leiding van J. van Kemenade. Volgens de commissie zijn nieuwe instrumenten nodig voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Die kunnen worden gebruikt bij de uitvoering van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van minister Pronk (VROM), die in het najaar zal verschijnen.