Kamer stemt voor handhaven van gif

Met een nipte meerderheid heeft de Tweede Kamer besloten dat boeren elf milieuonvriendelijke bestrijdingsmiddelen nog circa zes jaar mogen gebruiken. Bij een hoofdelijke stemming kreeg een wetsvoorstel waarmee dit wordt geregeld, gisteren steun van 73 Kamerleden, 72 stemden tegen. Voorstanders waren VVD, CDA, RPF, GPV EN SGP.

Minister Pronk (Milieu) en staatssecretaris Faber (Landbouw) hadden de middelen vlak voor de zomer verboden, nadat de Stichting Natuur en Milieu hierover een rechtszaak had gewonnen. Op aandringen van de VVD werd tijdens het reces een spoeddebat gehouden, omdat door het verbod boeren en tuinders grote schade zouden leiden. Enkele gewassen zouden niet meer in Nederland verbouwd kunnen worden. De Tweede Kamer wil de landbouwsector nu meer tijd geven om te zoeken naar alternatieven.

D66 was het aanvankelijk met het weer toestaan van de middelen eens, maar het Kamerlid Ter Veer (D66) werd door zijn fractie teruggefloten om het milieugezicht van zijn partij te redden. Vorige week deden PvdA en D66 nog een compromisvoorstel om de middelen vier jaar toe te staan, maar dit kreeg geen meerderheid.

Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen gaat nu beslissen welke bestrijdingsmiddelen weer `gecertificeerd' worden. Omdat het twee jaar duurt voordat hierover duidelijkheid is, worden de middelen tot die tijd gedoogd.