Complottheorie aids bedreigt Zuid-Afrika

Een Amerikaan schreef bijna tien jaar geleden een boek waarin hij aids bestempelde als een complot, gericht tegen Afrika. De Zuid-Afrikaanse minister van Gezondheid heeft nu deze theorie verzonden aan haar ondergeschikten.

Waarom heeft de Zuid-Afrikaanse minister van Gezondheid, Manto Tshabalala-Msimang, een theorie verspreid uit een boek van de omstreden Amerikaanse auteur William Cooper, die aids ziet als een complot ter vermindering van de Afrikaanse bevolking? Die vraag is belangrijker dan het in 1991 geschreven boek zelf, waar smakelijk om is gelachen, maar dat nooit door iemand serieus is genomen. Tshabalala en president Thabo Mbeki gaven eerder dit jaar ruim baan aan wetenschappers die het verband tussen het HIV en aids ontkennen. De bewindsvrouwe heeft nu het hoofdstuk uit Coopers boek waarin hij zijn mening over aids verkondigt, als document verspreid onder de provinciale autoriteiten, belast met gezondheidszorg. In een begeleidende brief, gericht aan `alle Afrikaanse ministers van Gezondheid', wordt gewaarschuwd tegen vaccins die Afrika binnenkomen. In elk vaccin, hetzij gekocht of geschonken aan Afrika, kan het virus verstopt zitten, aldus de brief.

In zijn boek stelde Cooper, een voormalige officier bij de Amerikaanse marine, dat vrijmetselaars eind jaren zeventig tot de conclusie kwamen dat er te veel mensen op de wereld waren. Ze besloten daarom het vaccin tegen pokken te besmetten met het aidsvirus en dit naar Afrika te sturen met het oogmerk de Afrikaanse bevolking te decimeren. De vrijmetselaars zouden na de babyboom van na de Tweede Wereldoorlog hebben besloten dat er iets gedaan moest worden om de mortaliteit te verhogen. ,,Het plan was een microbe te kweken die het immuunsysteem zou aanpassen en daarmee het toedienen van een vaccin nutteloos zou maken'', aldus Cooper. De Amerikaan beweert ook dat genezing tegen aids allang is uitgevonden, maar wordt achtergehouden tot het moment dat de samenzweerders van mening zijn dat er genoeg mensen zijn gestorven.

Patricia Lambert, een woordvoerster van Tshabalala, zei gisteren tegen het persbureau SAPA dat het feit van verspreiding van de belegen theorie niet meteen betekent dat de minister achter de theorie staat, maar een van haar parlementaire medewerkers, Johannes Kgatla, bevestigde eerder dat hij Coopers opvattingen als document had verspreid op instructie van de minister.

Oppositiepartijen hebben met verbazing kennisgenomen van de distributie. Sandy Kalyan, woordvoerster van de Democratische Alliantie (de fusie van Democratische Partij en Nationale Partij) zei geschokt te zijn door het feit dat Tshabalala kennelijk de zienswijze van Cooper serieus neemt. ,,De minister heeft niets gezegd over haar bedoelingen, maar het is verontrustend dat dit document, dat werkelijk in de prullenbak behoort, om een serieuze reden is rondgestuurd op het hoogste niveau'', aldus Kalyan.

Tshabalala en Mbeki zoeken al geruime tijd naar een verklaring voor het feit dat aids in zwart Afrika verreweg het meest is verspreid. Zeventig procent van de naar schatting 34 miljoen mensen op aarde die met het aids-virus zijn besmet, woont in Afrika ten zuiden van de Sahara. Vooral president Mbeki heeft daarover herhaaldelijk zijn verbazing uitgesproken en in zijn zoektocht naar het antwoord kwam hij uit bij zogenoemde dissidente wetenschappers die menen dat het HIV en aids niet met elkaar in verband staan. De Zuid-Afrikaanse regering erkent wel dat er sprake is van een pandemie, die in Zuid-Afrika zelf de helft van de nu opgroeiende generatie tieners binnen tien jaar het graf in kan brengen. Mbeki heeft gepleit voor een `Afrikaanse aanpak', waarin om te beginnen geen plaats zou moeten worden ingeruimd voor Westerse medicijnen en geneeskunst. Het paardenmiddel AZT, dat in de Westerse medisch wereld veel wordt gebruikt om het virus te remmen, is dit jaar in Zuid-Afrika uit de staatsgezondheidszorg verwijderd, op direct bevel van Mbeki, die zei dat het om een ,,zeer gevaarlijk'' middel ging. Op de internationale aids-conferentie, die in juli in Zuid-Afrika werd gehouden, kreeg Mbeki een storm van kritiek over zich heen en nam een overweldigende meerderheid van de aanwezige wetenschappers een resolutie aan waarin wordt gesteld dat het HIV en aids in elkaars verlengde liggen. De Zuid-Afrikaanse regering blijft echter bij haar standpunten.