Bidden

Het geloof van mijn vaderen speelt allang geen rol meer in mijn bestaan. Sterker nog, ik heb het officieel en administratief afgezworen, volgens een calvinistische drang naar orde en eerlijkheid. Toch zijn er momenten dat ik het mis. Bij ziekte, operaties of ander groot ongemak wil ik... ja wat wil ik? Ik wil iets doen.

Bidden helpt, daar ben ik mee opgegroeid. Maar bidden is voor afvalligen niet meer weggelegd. Gelukkig is er familie die zich nog in de schoot der kerk bevindt. Ik bel hen op, ik vertel hun mijn leed en ik weet zeker dat zij nog diezelfde avond voor mij en mijn geliefde op de knieën gaan.

Ik schaam mij niet voor deze handelwijze, ik kom er hier zelfs rond voor uit. Hoewel er een zeker risico aan kleeft: als God, die alles ziet, deze krant onder ogen krijgt, kan ik het voortaan wel vergeten.