Benschop voor referendum EU

Staatssecretaris Benschop (Europese Zaken) is er voorstander van dat in Nederland een referendum wordt gehouden over de uitbreiding van de Europese Unie met landen in Midden- en Oost-Europa.

Benschop bepleit daarom, aldus zijn woordvoerder, invoering van het referendum in Nederland. Het zou bij alle belangrijke Europese besluiten gehouden moeten worden. Volgens Benschops woordvoerder is het ,,niet onwaarschijnlijk dat enkele EU-lidstaten referenda over de uitbreiding zullen houden''. De toelating van een nieuwe lidstaat tot de EU gebeurt door middel van een verdrag dat door de nationale parlementen van alle lidstaten geratificeerd moet worden. Alleen Frankrijk heeft daarbij tot nu toe een keer een referendum gehouden. Dat ging over de toelating tot de EU in 1973 van Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken.

Benschop is ,,niet bang om met het publiek over het belang van de uitbreiding van de EU te debatteren''. Hij maakt zich volgens zijn woordvoerder geen zorgen over het effect van de uitspraken van Europees commissaris Verheugen, die tot een referendum over de uitbreiding in Duitsland heeft opgeroepen. Benschop meent dat Verheugens opmerkingen niet tot vertraging van het uitbreidingsproces zullen leiden.

Nederlandse politici hebben zich tot nu steeds terughoudend opgesteld tegenover Europese referenda. Nog in de vorige kabinetsperiode keerde het kabinet-Kok zich tegen een referendum over invoering van de euro. Staatssecretaris Benschop (PvdA) geldt in zijn partij als een vernieuwer en een vertrouweling van premier Kok. Zijn pleidooi wordt in Den Haag voorlopig alleen als een bijdrage aan het debat gezien.

De Franse minister van Europese Zaken, Moscovici, toonde zich gisteren in het Europees Parlement veel bezorgder over de gevolgen van Verheugens woorden. Frankrijk is op het ogenblik voorzitter van de EU. Veel Europarlementariërs menen dat Verheugen, die bij de Europese Commissie voor de uitbreiding verantwoordelijk is, de indruk heeft gegeven dat de EU de toelating van nieuwe lidstaten op de lange baan wil schuiven. ,,We moeten snel misverstanden uit de weg ruimen, omdat de uitbreiding een grote opgave voor ons is. Wij kunnen ons geen crisis permitteren'', zei Moscovici.

Vanmiddag zou zowel Verheugen als de voorzitter Prodi van de Europese Commissie zich in het Europees Parlement verantwoorden. Volgens Verheugen zal een referendum ,,de elites dwingen om op de zorgen van de bevolking in te gaan''. Een meerderheid van de Europarlementariërs wil dat hij zijn uitspraak over een referendum intrekt. Bovendien willen ze weten waarom hij niet met Prodi heeft overlegd voordat hij zijn uitspraken deed.