Windmolens

Vorige week reed ik via de IJsselmeer-polders naar Friesland en ik genoot van de schier eindeloze rijen van moderne windmolens die ik op mijn weg tegenkwam. Een imposant gezicht.

Maar smaken verschillen: de verticale windmolens zijn `horizonvervuilend', zegt de Groninger J. Feddema. En blijkens een foto in de krant van 22 augustus heeft hij een horizontale windmolen gebouwd die de plaats van de verticale molens zou moeten innemen. Naar mijn idee echter is de horizontale molen van Feddema een afschuwelijk gedrocht en ik moet er niet aan denken dat ik grotere aantallen van zijn bouwsel in het landschap zou aantreffen. Als hij enerzijds horizonvervuiling, zoals hij dat dan noemt, wil tegengaan, dan kan hij anderzijds toch moeilijk de illusie hebben dat zijn wanstaltige ontwerp zal resulteren in landschapverfraaiing.