Veel fouten bij uitvoering WW en WAO

De vijf uitvoerders van de WW en de WAO maken te veel fouten. Dat stelt het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV), de opdrachtgever van de vijf uitvoerinstellingen.

Het LISV is ,,ernstig bezorgd'' en dringt bij staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zakern) aan op maatregelen. Volgens zogeheten verantwoordingsrapportages, die de uitvoeringsinstellingen zelf opstellen, hebben het Gak, Cadans en GUO in 1999 slechter werk geleverd dan een jaar ervoor. Zij haalden bijna nooit de normen die het LISV oplegt.

Voor de rechtmatigheid van de verstrekking van uitkeringen zijn bij de meeste wetten afkeurende accountantsverklaringen afgegeven. Sfb presteerde wel beter dan in 1998. Dat geldt ook voor de uitvoering van de WAO door USZO, maar deze instelling had voor andere wetten nog geen vergelijkbare cijfers over 1998 en 1999. Uitkeringen zijn vaak te hoog of te laag. Ook worden uitkeringen vaak niet op tijd verstrekt.

Volgens het LISV worden de vele fouten gemaakt door een gebrekkige administratie, ingewikkelde wetten en een gebrek aan deskundigheid door een groot verloop onder het personeel.

De uitvoeringsinstellingen presteren al lang onder de maat. Daarom eiste het LISV twee jaar geleden verbeterplannen. Die werden wel opgesteld, maar volgens het LISV zijn deze niet goed of helemaal niet uitgevoerd. Het LISV vindt daarom dat er opnieuw verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Deze zouden zich moeten richten op de belangrijkste fouten die worden gemaakt.

Het LISV is bezorgd dat het slechte presteren van de uitvoeringsinstellingen de veranderingen in de sociale zekerheid gaat bemoeilijken. Volgens plannen van het kabinet moeten de vijf instellingen over een jaar of twee tot één grote uitkeringsorganisatie zijn samengevoegd. Het LISV vindt dat bij de vorming van één organisatie de kwaliteit van de uitvoering voorop moet staan. Over twee weken is er overleg met staatssecretaris Hoogervorst.