Pretbox

In de reacties op het eerste artikel van Roel Janssen over de pretbox van Vermeend (NRC Handelsblad, 17 augustus) mis ik een fiscaal aspect dat mij onlangs ter ore kwam, namelijk dat de fiscus voornemens is in het nieuwe belastingstelsel verhuurde woningen te waarderen op 35 maal de jaarhuur.

Deze regel pakt zeer nadelig uit voor verhuurders van onroerend goed dat een lage huur opbrengt. Door deze regel wordt iedere gulden jaarhuur getransformeerd naar een vermogen van 35 gulden, waarover 1,2 procent – dit komt overeen met 42 cent – belasting betaald moet worden. Ergo: een belastingdruk van 42 procent. Dit lijkt dicht in de buurt te komen van de huidige belastingdruk op verhuurd onroerend goed, maar dan dient echter niet uit het oog te worden verloren dat in het huidige stelsel de kosten van verhuurd onroerend goed van het inkomen afgetrokken mogen worden, terwijl dat in het nieuwe stelsel niet het geval is.

In het nieuwe belastingstelsel is sprake van een forse lastenverzwaring, tenzij verhuurders in staat zullen zijn aan te tonen dat 35 maal de jaarhuur tot een waardering leidt die (ver) boven de werkelijke marktwaarde ligt. Het zal duidelijk zijn dat dit voor verhuurd onroerend goed met een lage huur feitelijk onmogelijk is.