HBG

Het korte bericht Bouwer HBG lijdt dit jaar 150 miljoen verlies (in de krant van 4 september, pagina 1) maakt gewag van problemen in Duitsland, waar een voorgenomen fusie met baggerbedrijf Boskalis stukliep. De problemen in Duitsland houden evenwel verband met HBG's bouwactiviteiten daar en hebben niets te maken met de mislukte fusie met Boskalis in Nederland.