Europarlement uit scherpe kritiek op EC-lid Verheugen

Europees commissaris Verheugen moet morgen voor een spoeddebat in het Europees Parlement verschijnen. Veel Europarlementariërs hebben kritiek op Verheugens uitspraken over de wenselijkheid van een Duits referendum voordat de Europese Unie uitbreidt met lidstaten in Oost-Europa.

Ze zijn het wel met de Duitse Eurocommissaris eens dat de burgers meer bij het debat over de toekomst van Europa betrokken moeten worden. Maar de fractievoorzitter van de christen-democratisch/conservatieve EVP, Pöttering, vindt dat Verheugen bij de kandidaat-landen de indruk heeft gewekt dat nieuwe voorwaarden voor het EU lidmaatschap worden opgelegd. ,,Het is een debat dat jaren geleden gevoerd had moeten worden, voordat de EU besloot tot uitbreiding'', zegt GroenLinks-Europarlementariër Lagendijk.

De liberale fractieleider Cox wijst er nadrukkelijk op dat voorzitter Prodi van de Europese Commissie Verheugen de uitbreidingsportefeuille kan ontnemen. De Nederlandse CDA-Europarlementariër Maij-Weggen vindt dat Prodi zelf in het parlement het standpunt van de Europese Commissie over de uitbreiding van de EU duidelijk moet maken als Verheugens uitleg morgen niet overtuigt.

Ook de socialistische fractie heeft onomwonden kritiek op de Duitse socialistische Eurocommissaris. PvdA-Europarlementariër Van den Berg noemt het ,,onbegrijpelijk'' dat Verheugen in zijn functie over een referendum heeft gesproken. De Duitse socialistische Europarlementariër Hänsch denkt dat Verheugen zich als Eurocommissaris gefrustreerd voelt, omdat de EU niet bereid is om zich op een tijdpad voor de uitbreiding vast te leggen en hij tegelijkertijd de kandidaat-lidstaten ervan moet overtuigen dat de EU zo veel mogelijk vaart achter het uitbreidingsproces wil zetten.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Fischer, heeft gisteren gezegd dat uiterlijk in 2005 de eerste nieuwe lidstaten tot de EU moeten toetreden. Maar zijn Franse collega Védrine deed dit af als ,,een Duitse hoop, geen besluit van de vijftien EU-lidstaten.''

Een woordvoerder van de Commissie zei gisteren dat het Verheugen spijt dat de indruk is ontstaan dat hij de uitbreiding van de EU wil vertragen. Eurocommissaris Patten (buitenlandse betrekkingen) zei in het Europees Parlement dat de Commissie de uitbreiding van de EU zo snel mogelijk wil realiseren. De Duitse Eurocommissaris Schreyer heeft Verheugens uitspraken ,,een verkeerd signaal'' genoemd. Bondskanselier Schröder beklemtoonde gisteren nog eens dat de uitbreiding van de EU in het belang van Duitsland is.