Bladeren

BusinessWeek

De Amerikanen zijn het bedrijfsleven zat. Volgens een onderzoek in opdracht van BusinessWeek vindt bijna driekwart van de Amerikanen dat het bedrijfsleven te veel macht heeft. Minder dan de helft van de ondervraagden gelooft nog dat wat goed is voor het bedrijfsleven ook goed is voor de Amerikanen.

Bovendien vinden de meeste Amerikanen dat ze zich uit de naad moeten werken en dat ze te weinig delen in de welvaart die ze creëren. Dat klopt, vindt het blad. Het gemiddelde salaris is sinds het begin van de jaren negentig maar 7,6 procent gestegen, terwijl de productiviteit met 17,9 procent groeide. De gemiddelde topmanager strooit zout in de wond ,,door zichzelf bonussen en salarisstijgingen toe te kennen die volgens driekwart van de ondervraagden excessief is''.

In tegenstelling tot wat je zou verwachten van een typisch zakenblad als BusinessWeek meent het dat het bedrijfsleven weinig tegengas krijgt van de vakbonden en van de overheid. Dat is vreemd, want volgens het blad is het in de Verenigde Staten mode geworden om je af te zetten tegen het bedrijfsleven.

En dit keer gaat het niet om hippies en studenten, zoals in de jaren zestig en zeventig, maar om Amerikanen uit alle lagen van de bevolking, inclusief de categorie mensen met hoge inkomens. Zesenzestig procent van de bevolking meent dat bedrijven hun winst belangrijker vinden dan het maken van goede, betrouwbare kwaliteitsproducten.

The Economist

De Amerikaanse consumenten kunnen Ford en Firestone wel villen, schrijft The Economist, sinds gebleken is dat de banden van de Ford Explorer ongelukken veroorzaken. Volgens het Amerikaanse bureau voor verkeersveiligheid zijn er in de Verenigde Staten 750 verkeersongelukken te wijten aan de defecte banden. Daarbij vielen 62 doden. In Venezuela zijn de banden de oorzaak van 400 ongevallen. Omdat daarbij 100 mensen omkwamen, staan de Firestone-producten in de pers te boek als moordbanden.

Natuurlijk doen Ford en Firestone hun best de banden terug te nemen. Maar dat is, bedenkt het blad, niet eenvoudig, want het gaat niet om een product dat je even van de schappen haalt, maar om een miljoen banden die allemaal in gebruik zijn. Het probleem voor Ford is dat de Explorer hoort tot het soort wagens waarmee het bedrijf de meeste winst boekt.

Een andere moeilijkheid is dat Firestone tot voor kort ontkende dat de banden de oorzaak konden zijn van ongelukken. Het probleem kwam in de VS het eerst in het nieuws in de staat Texas, de thuishaven van presidentskandidaat Bush. Reken er dus maar op dat hij het vuurtje tegen Firestone flink zal opstoken, schrijft het blad verlekkerd.

Wirtschaftswoche

De inflatie is terug van weggeweest, evenals de belangrijkste oorzaak ervan, de stijging van de olieprijs. In juni en juli stegen de prijzen in Duitsland met 2,4 procent, meer dus dan het maximum van 2 procent dat de Europese centrale bank zichzelf als criterium voor prijsstabiliteit heeft gesteld. Volgens Wirtschaftswoche zit er voor de ECB niets anders op dan de rente te verhogen. Alleen, het tijdstip waarop het moet gebeuren had niet slechter kunnen uitpakken. Want het hoogtepunt van de groei is voorbij voor de burgers er veel van hebben gemerkt.

Het blad voorziet dat de olieprijzen de komende maanden zullen blijven stijgen, in ieder geval tot dertig dollar per vat. William Dudley van Goldman Sachs meent dat zelfs een stijging tot vijftig dollar niet onwaarschijnlijk is. Dat zou volgens het blad niet half zo erg zijn als de euro niet zo zwak was. Want daardoor is de import uit andere landen elf procent duurder geworden dan een jaar geleden.

Business 2.0

Wantrouwen, prijsstijgingen, en de comeback van het inflatiespook: geen wonder dat 65 procent van de consumenten die on line winkelen wel kijkt maar niet koopt. Dat blijkt, schrijft Business 2.0, uit recent onderzoek van de Boston Consulting Group. Maar geen nood, TIS Worldwide, een marketingbureau in New York dat is gespecialiseerd in het maken van sites, gaf aan Stanford University de opdracht uit te zoeken hoe je kunt voorkomen dat tweederde van de klanten het virtuele winkelwagentje laat staan. De kern van de bevindingen was dat je in je site een product moet aanbieden tegen een speciale prijs, terwijl via een teller zichtbaar is hoe de voorraad kleiner wordt. Want het idee van schaarste stimuleert tot kopen. Een ander belangrijk punt was dat de on line consument erg gevoelig blijkt te zijn voor de aanwezigheid van een persoon die hem adviseert.

    • Herman Frijlink