Vluchtelingenwerk gereorganiseerd

De Vereniging Vluchtelingenwerk gaat drastisch reorganiseren. Besloten is de vijf regiokantoren in Groningen, Deventer, Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch te sluiten, waardoor zestig banen verdwijnen.

De reorganisatie is noodzakelijk, omdat de Vluchtelingenwerk anders over drie jaar een tekort van negen miljoen gulden op de begroting heeft.

De inkrimping is onderdeel van een grootscheepse herstructurering bij Vluchtelingenwerk, de grootste belangenorganisatie voor vluchtelingen in Nederland. De vereniging kwam de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws door financiële en organisatorische problemen. ,,Behalve geldgebrek is ook de invoering van de nieuwe Vluchtelingenwet afgelopen december een reden tot reorganiseren'', aldus directeur E. Nazarski van de Vereniging Vluchtelingenwerk.

De asielaanvragen worden niet langer behandeld in opvangcentra voor asielzoekers. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat hiervoor vijf of zes grote behandelkantoren openen, verspreid over het hele land. Om een serieuze gesprekspartner van de IND te blijven, wil Nazarski daaraan meedoen.

De 400 plaatselijk actieve stichtingen en verenigingen, die grotendeels drijven op vrijwilligers, moeten opgaan in veertig regionale clusters. Die organisaties blijven wel hetzelfde werk doen: de juridische ondersteuning en maatschappelijke begeleiding van asielzoekers.

Volgens de AbvaKabo is de inkrimping onvermijdelijk. ,,Anders gaat de hele boel op de fles'', aldus vakbondsbestuurder J. Stoel. ,,Mogelijk kan een aantal personeelsleden na de reorganisatie een nieuwe baan krijgen bij Vluchtelingenwerk. Maar ik houd rekening met het ergste scenario.'' Momenteel wordt gewerkt aan een sociaal plan. De betrokken werknemers krijgen hulp bij het vinden van werk elders.

,,In Europa staat Nederland bekend om zijn fijnmazig netwerk van hulp aan vluchtelingen. Ik hoop dat de reorganisatie de vrijwilligers niet afschrikt en dat ze niet afhaken'', aldus Nazarski.

Eerder dit jaar maakte bestuursvoorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland H. Van den Bergh bekend het hoofdkantoor in Amsterdam in te krimpen en te reorganiseren. Toen werden gedwongen ontslagen volgens Van den Bergh ,,vrijwel''uitgesloten.