Gebruik xtc scholieren daalt met 40 procent

Het gebruik van cannabis onder scholieren stijgt niet meer. Voor het eerst in zestien jaar stabiliseert het `blowen'. Amfetaminen en xtc worden bovendien beduidend minder gebruikt. Voor het gebruik van xtc geldt zelfs een daling met veertig procent sinds 1996.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek dat het Peilstation van het Utrechtse Trimbos-instituut één keer in de vier jaar doet in opdracht van het ministerie van VWS. Het is sinds 1984 de vijfde uitvoerige studie naar roken, drinken, druggebruik en gokken onder scholieren tussen tien en achttien jaar. Daarbij wordt alleen het gebruik gemeten. Een verklaring over hoe en waarom kunnen de onderzoekers dus niet geven.

Het onderzoek is eind vorig jaar gehouden onder zo'n tienduizend kinderen uit de groepen zeven en acht van het basisonderwijs en alle leerjaren van het voortgezet onderwijs. Het Peilstation heeft daartoe samengewerkt met 23 afdelingen Jeugdgezondheidszorg van gemeentelijke gezondheidsdiensten. De jongeren moesten invullen hoeveel ze in hun leven hebben gebruikt, in het bijzonder de laatste vier weken, zodat een duidelijk beeld ontstaat van hun gebruik.

Voor het voortgezet onderwijs geldt dat één op de vijf jongeren wel eens hasj of wiet heeft gebruikt. Eén op de tien deed dat nog in de vier weken die aan het onderzoek vooraf gingen. Het gebruik ligt iets lager dan in 1996. Vorig jaar gebruikte 12,4 procent van de jongens en 6,5 procent van de meisjes – gemiddeld 9,3 procent – cannabis. Eén op de drie `actuele' gebruikers blowt frequent, dat wil zeggen meer dan twee keer in de week. Ruim de helft, 55,5 procent, koopt hasj van vrienden, één op de drie gaat naar een coffeeshop en één op de tien bezoekt een dealer. Twee procent kweekt zelf.

Onder leerlingen van het basisonderwijs is het gebruik van marihuana of hasj te verwaarlozen.