AbvaKabo wil 13de maand

Ambtenarenbond AbvaKabo FNV wil een dertiende maand voor alle werknemers in de collectieve sector. Dit moet bovenop de marktconforme salarisstijging komen van vier procent per jaar. Invoering van een dertiende maand gaat volgens de vakbond 9 miljard gulden kosten.

Dit wordt een belangrijk onderdeel van het arbeidsvoorwaardenbeleid van de AbvaKabo FNV voor het jaar 2001 en verder. Samen met de reguliere looneis komt invoering van een dertiende maand neer op een loonstijging van circa 12 procent. De dertiende maand kan volgens de vakbond geleidelijk worden ingevoerd. Ook is volgens de bond denkbaar dat er alternatieve secundaire financiële regelingen worden afgesproken, zoals bonussen en spaarregelingen.

AbvaKabo FNV vindt een forse loonstijging voor ambtenaren, verpleegkundigen en onderwijzers noodzakelijk omdat de arbeidsmarktpositie in de collectieve sector de laatste jaren sterk is verslechterd. Ambtenaren hebben volgens de bond onvoldoende mee kunnen profiteren van de economische groei door bijvoorbeeld winstdeling en aandelen- en optieregelingen. Alleen door goede regelingen op het terrein van kinderopvang, ouderschapsverlof en zorgverlof is het nog enigszins aantrekkelijk gebleven om in deze sector te werken, aldus de bond. Als de overheid in de nabije toekomst zijn taken op het gebied van veiligheid, zorg, onderwijs, wetgeving en infrastructuur op verantwoorde wijze wil uitoefenen, dan moet volgens AbvaKabo FNV de collectieve sector veel aantrekkelijker worden voor werknemers. Anders worden de tekorten aan mensen te groot.

AbvaKabo FNV is bereid bij CAO-onderhandelingen te spreken over vormen van prestatieloon. Voorwaarde is wel dat resultaatafhankelijke regelingen bovenop het reguliere komen. AbvaKabo FNV wil dat dit soort regelingen transparant is, waarbij de ondernemingsraad een controlerende rol krijgt.