Zuid-Amerika steunt Colombia in drugsstrijd

Alle landen van Zuid-Amerika hebben formeel hun steun betuigd aan de Colombiaanse regering in de strijd tegen de drugkartels.

Dat was gisteren een onverwacht resultaat van de als historisch betitelde eerste bijeenkomst van alle Zuid-Amerikaanse staatshoofden in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia. De Colombiaanse burgeroorlog stond officieel niet op de agenda maar kreeg alle aandacht nadat de Verenigde Staten vorige week 1.3 miljard dollar aan militaire hulp deblokkeerden.

De buurlanden van Colombia verwachten de komende maanden een intensivering van de strijd en maken zich grote zorgen over de eventuele gevolgen daarvan. De Verenigde Naties maakten gisteren bekend dat afgelopen week al honderden vluchtelingen de grens met Venezuela zijn overgestoken nadat zij waren aangevallen door rechtse milities in Colombia.

De Zuidamerikaanse presidenten namen verder het veertien pagina's tellenden `Communiqué van Brasilia' aan waarin de eerste stappen worden gezet voor de tot standkoming van een Zuidamerikaans handelsblok als antwoord op de marktbeschermende maatregelen van de Europese Unie en de pogingen van de VS om een vrijhandelszone in heel Noord- en Zuid-Amerika te creëeren. De presidenten waren het er over eens dat voordat er sprake kan zijn van verdere economische integratie van Zuid-Amerika, er eerst een fysieke infrastructuur van snelwegen, pijpleidingen, bruggen en telecommunicatienetwerken tot stand moet worden gebracht.

In de marge van de ontmoeting werden daarnaast een aantal kleinere regioale aangelegenheden aan de orde gesteld. Zo greep Argentinië de gelegenheid aan om de kwestie van de Falklandeilanden, waarover in 1982 een gewapend conflict ontstond met het Verenigd Koninkrijk, weer eens onder de aandacht te brengen. Tijdens de bijeenkomst werd een verklaring aangenomen waarin de deelnemende presidenten de ,,koloniale toestanden' hekelen op de Britse eilandengroep voor de kust van Argentinië.