`Zieken niet korten op loon'

Het kabinet wijst het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid af om langdurig zieke werknemers te korten op hun salaris. Premier Kok zei gisteren dat het kabinet ,,geen voornemens of plannen'' heeft om dit idee over te nemen.

De WRR pleit ervoor dat bedrijven zieke werknemers zeventig procent van hun salaris uitbetalen in plaats van hun volledige loon, zoals in veel arbeidsovereenkomsten is geregeld. Volgens de WRR is zo'n beperking een prikkel voor werknemers om snel weer aan de slag te gaan.

Premier Kok benadrukte dat de volledige uitbetaling van loon bij ziekte een afspraak is tussen werkgevers en werknemers waar het kabinet zich niet in moet mengen. Hij betwistte de redenering dat veel langdurig zieken alleen ziek zouden zijn omdat zij volledige doorbetaling van hun salaris krijgen. Door invoering van het voorstel van de WRR zouden de mensen die echt ziek zijn onevenredig worden benadeeld, aldus Kok. ,,Heel wat goeden zouden onder de kwaden moeten lijden.''

Volgens Kok zou het beter zijn om de controles van ziekmeldingen te verscherpen. Ook moet er volgens Kok meer moeten worden gedaan om te voorkomen dat mensen ziek worden of, als ze eenmaal ziek zijn, afglijden naar definitieve arbeidsongeschiktheid.

Het korten van werknemers op hun ziektegeld is een politiek gevoelige zaak. Binnen de huidige coalitie is de PvdA hier zeer tegen gekant, terwijl de VVD er juist voorstander van is. Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale zaken, VVD) heeft er al eens voor gepleit.