Wethouder

Te veel werk valt wethouders te zwaar (NRC Handelsblad, 16 augustus). Reden voor enkele Drentse wethouders om ermee te stoppen. Selectief stukken lezen, effectief vergaderen, goed plannen en organiseren: dit is aan een doorsnee Drentse wethouder blijkbaar niet besteed.

In dit licht is het voorstel van Van Hasselt, wethouder te Zwolle, om de salarissen van wethouders te verhogen niet zo gek, dan kunnen tenminste capabele mensen worden ingehuurd. Van Hasselt heeft iets gelezen over salarissen in de advocatuur: daar stijgen de salarissen snel, terwijl de wethouder al aan zijn top zit.

Met deze vergelijking slaat Van Hasselt de plank mis: in de advocatuur staat tegenover een (relatief) hoog salaris altijd een resultaatsverplichting in de vorm van omzeteisen, terwijl een wethouder ongeacht inspanning en resultaat een vast salaris `verdient'. Een wethouder mag én moet een goed salaris verdienen, maar dan moet hij ook dienovereenkomstig presteren. De burger mag hem daar op afrekenen.