Voormalig werknemer Rabo krijgt 5,5 miljoen

Op last van de rechtbank in Zutphen heeft Rabobank Nederland oud-werknemer T. Bazelmans van het filiaal Doetinchem een bedrag van 5,5 miljoen gulden uitgekeerd. De bank heeft daarmee gehoor gegeven aan de uitspraak in een kort geding van maandag.

De Rabobank hangt bovendien een dwangsom van 20.000 gulden boven het hoofd voor iedere dag dat ze de oud-werknemer weigert inzage te geven in zijn ontslagdossier. Tot dusverre is dat nog niet gebeurd.

De conflicten tussen de Rabobank en Bazelmans gaan twee jaar terug. Aanleiding is de affaire met de beleggingclub d'n Anwas, waarbij particuliere beleggers miljoenenverliezen leden. Bazelmans deed intern melding van fraude, valsheid in geschrifte en verduistering, waarover inmiddels een strafrechtelijk onderzoek loopt.

Die kritiek zorgde ervoor dat de senior-beleggingsspecialist op 1 mei ontslagen werd. Ondanks openlijke rehabilitatie en een schadevergoeding kreeg hij zijn baan niet terug.

Bazelmans is tevreden met de uitkering van de Rabobank, maar wacht vooralsnog op inzage in tientallen documenten en rapporten over een accountantsonderzoek en interne stukken over de ontslagprocedure.

Volgende week dient een hogerberoepszaak over de ontslagprocedure. Volgens Bazelmans is de ontslagaanvraag gebaseerd op een vals document. Daarvan heeft hij aangifte gedaan. Op de rechtszitting september vorig jaar in Utrecht gaf de Rabobank te kennen dat ze Bazelmans wilde behouden, waarna twee dagen later plotseling een ontslagdossier op tafel kwam. Door inzage in de stukken te eisen, probeert hij er achter te komen wie de ontslagaanvraag heeft gemaakt. De Rabobank, die na de problemen bij d'n Anwas veel interne procedures heeft gewijzigd, geeft vooralsnog geen reactie.