Varkensboeren

Nadat D66 met haar onzalige plan om landbouwgif verder te gedogen al de milieubeweging over zich heen kreeg, doet D66 minister Brinkhorst een geslaagde poging om ook de dierenliefhebbers tegen zich in het harnas te jagen. Zijn plan om Nederlandse varkensboeren naar Hongarije te exporteren is stuitend.

De varkensboeren die in Nederland elementaire rechten van dieren aan hun laars lappen, mogen van minister Brinkhorst, met subsidie van de Nederlandse overheid, hun barbaarse werkzaamheden voortzetten of zelfs uitbreiden in Hongarije. Ongestoord kunnen zij in Hongarije de dieren vastzetten in immense industriële stallen. Dat de varkens en het milieu de dupe zijn, is voor onze minister kennenlijk geen overweging. Het met de Hollandse subsidiepot ondersteunen van dierenbeulen en milieuvervuilers laat zien in welk moreel vacuüm D66 terecht is gekomen. Of begrijpen wij onze minister verkeerd en mogen de varkens vrij rondlopen op de goedkope grond die in Hongarije zo ruim voorhanden is?