Stellingen

Iedere spagaat leidt tot vermoeidheidsverschijnselen.

J.A. SCHONEVELD, Universiteit Leiden

Op congressen in exotische oorden komt men vaak artsen zonder grenzen tegen.

P.W. FRIEDERICH,

Universiteit van Amsterdam

Een promotor is iemand die praat in andermans slaap.

A.L. VEERMAN,

Universiteit Utrecht

Meertaligheid is een middeleeuwse deugd.

S. CORBELLINI,

Universiteit Leiden

Als in ons land op den duur sprake zal zijn van het ontstaan van een `Nederlandse Islam', dan zal deze meer Calvinistische dan Roomse trekjes vertonen.

G.C. SENGERS,

Erasmus Universiteit Rotterdam

Het is onlogisch dat een vraag van het type `Is het niet zo dat...'of `Vind je ook niet dat...' bijna altijd foutief beantwoord wordt.

S.W.S. GUSSEKLOO,

Universiteit Leiden

Met de Nederlandse directheid maak je alleen in Nederland vrienden en niet eens zo heel veel.

B. BAKKER,

Universiteit van Amsterdam