SMARTENGELD

Het zou goed zijn als ook nabestaanden van geweldsslachtoffers smartengeld kunnen krijgen. De Nederlandse wetgeving voorziet hierin momenteel niet. De wetgever zou zich op dit punt moeten beraden.

Dat staat in het voorwoord van het jaarverslag 1999 van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het fonds keert nu alleen vergoedingen uit aan slachtoffers van ernstig letsel.

Het fonds kreeg vorig jaar 3.007 verzoeken om schadevergoeding. Dat is twintig procent minder dan vorig jaar, de eerste terugval in tien jaar. Volgens het fonds komt dat door een piek in 1998, die ontstond door media-aandacht. Gemiddeld kreeg een slachtoffer vorig jaar 5.734 gulden uitgekeerd.