Separatistisch geweld

In NRC Handelsblad van 14 augustus slaat Flora Lewis in haar artikel `Separatisten plegen geweld om geweld' op diverse plaatsen de plank mis. ETA, zo stelt Lewis, hervatte haar moord-campagne ondanks het staakt het vuren dat ze had afgekondigd. Hiermee suggereert Lewis dat ETA haar eigen bestand schond; niets is echter minder waar, ETA schortte haar staakt-het-vuren op, doordat de Spaanse regering niet werkelijk wilde onderhandelen over zelfbeschikking voor Baskenland. Sterker nog, de Spaanse veiligheidsdiensten arresteerde vorig jaar één van de ETA-onderhandelaars. Hiermee pleit ik niet voor een hervatting van de moord-campagne maar voor een lacune in het betoog van Lewis; zij laat in haar analyse niet blijken wat het antwoord van de Spaanse regering is op een staakt-het-vuren en wat haar grootste angst is; namelijk het uiteenvallen van Spanje op het ogenblik dat Baskenland werkelijk zelfbeschikking krijgt. Catalonië, Andalusië, Navarra zullen ook willen afscheiden. Het is dezelfde schrikreactie die in Frankrijk heerst, bij het dreigende akkoord over het plan voor autonomie voor Corsica. Het is jammer dat de analyse van de ondeelbaarheid van de staat ontbreekt, zeker omdat de conclusie van Lewis' betoog `Separatistisch geweld is geweld om het geweld, en dat moet worden erkend, is kwalijker dan misdaad', ook nauwelijks wordt onderbouwd.