NS heeft tegenspeler nodig

Vervoersperikelen bij het spoor zijn dagelijks onderwerp van gesprek. Het is dan ook niet vreemd dat het CDA-initiatief tot oprichting van een NS-reizigersforum op veel bijval heeft mogen rekenen. Harry van Wijnen vraagt zich in NRC Handelsblad van 29 augustus af waarom een Kamerlid een buitenparlementaire actie onderneemt, terwijl een actie binnen het parlement eerder op zijn plaats is. Ook is hij er niet gerust op dat de praatcultuur – die Kamerleden eigen zou zijn – tot succes kan leiden. Hij betwijfelt ook of alweer een nieuwe club werkelijk een vuist kan maken richting de NS.

Zinvolle vragen, maar een paar zaken lijken Van Wijnen te zijn ontgaan. Zo is de NS al sinds een aantal jaren op afstand geplaatst van de overheid. De NS is een zelfstandige onderneming. De ruimte van de politiek om te sturen is daardoor beperkt. Deze rolverdeling heeft er toe geleid dat het commerciële belang van de NS en de openbaarvervoersfunctie van de NS conflicterend dreigen te worden. Als de politiek wordt aangesproken op de slechte `performance' van de NS, rest ons veelal niets anders dan vast te stellen dat men hiervoor op de eerste plaats `bij de NS-directie moet zijn'.

Bij die machteloosheid heb ik mij – juist als volksvertegenwoordiger – niet willen neerleggen. Daarom het initiatief van het reizigersforum of de reizigersvereniging; een vereniging die het belang van de reiziger vooropstelt. Het is namelijk weinig realistisch te veronderstellen dat de NS als openbaar vervoerbedrijf in de toekomst weer dichter naar de politiek zal worden gehaald. Met het oog op de Europese liberalisering zal eerder het tegenovergestelde het geval zijn. Het is beslist niet mijn bedoeling zélf een vereniging op te richten en te gaan leiden. Daarom heb ik voor de verdere uitwerking van mijn initiatief meteen contact gelegd met de Consumentenbond, de ANWB en Rover met het doel om een gezamenlijke initiatiefgroep te organiseren. Genoemde instellingen hebben aangegeven hiertoe in principe bereid te zijn. De meerwaarde hiervan is dat de organisatorische kracht van de Consumentenbond en de ANWB gecombineerd zou kunnen worden met de specifieke kennis van Rover. Als dan ook nog eens vele treinreizigers lid zouden worden, is er wel degelijk zicht op de ontwikkeling van een stevige tegenmacht tegenover de NS. Dan kan ik mij als Kamerlid weer op mijn controlerende taak concentreren.

Gerd Leers maakt deel uit van de CDA-fractie in de Tweede Kamer.