Moedig en eigenwijs

Tien jaar is hij burgemeester van Nijmegen geweest – lang, voor iemand die meer dan eens gezien werd als potentieel minister. Maar E. d'Hondt gaat niet naar de landelijke politiek. Hij wordt voorzitter van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). Gisteren werd hij voorgedragen en per 1 november volgt hij prof. drs. R. Meijerink op.

In zijn tien Nijmeegse jaren heeft Edumond Marie d'Hondt regelmatig van zich laten horen. Of het nu ging over problemen tijdens het hoog water van 1995, over het drugsbeleid of over de illegale opslag van vervuilde grond luid en duidelijk verkondigde hij zijn mening.

De 56-jarige D'Hondt (1944, Oostburg) volgde in 1990 Ien Dales op. Hij kwam uit Maarssen, waar hij sinds 1985 burgemeester was. Als voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad was hij jarenlang nauw betrokken bij de politie. Waar hij ook stond, overal werd en wordt D'Hondt beschouwd als een ,,gedreven bestuurder''. Even moedig als eigenwijs.

Hij zal de laatste zijn om zijn ongelijk toe te geven. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens de roemruchte `vuile-grondaffaire', medio jaren `90. Het openbaar ministerie beschuldigde Nijmegen van de opslag en verwerking van vervuilde grond. Wegens juridische precedenten kon het OM uiteindelijk, na een onderzoek van anderhalf jaar, niet tot vervolging overgaan. Vooral D'Hondt vond dat jammer: zo kon hij immers nooit zijn onschuld bewijzen. In de zaak kreeg hij ruzie met zo'n beetje alle betrokken partijen, variërend van de provincie Gelderland tot en met de toenmalige minister van Justitie, Sorgdrager.

D'Hondt schuwde het conflict niet als hij er van overtuigd was dat hij gelijk had en dat was meestal het geval. Bijvoorbeeld ten tijde van het hoog water begin 1995, toen een groot deel van de Betuwe ontruimd moest worden. D'Hondt maakte zowel met toenmalig commissaris der koningin Terlouw als met minister Dijkstal (toen Binnenlandse Zaken) publiekelijk ruzie over het tijdstip waarop de mensen naar hun huizen mochten terugkeren. De afloop van de zaak was tekenend. De burgemeester gaf eerder toestemming dan Dijkstal.

Ook met minister Korthals (Justitie) raakte D'Hondt in een hevige discussie verzeild, dit keer over het softdrugsbeleid. De burgemeester pleitte voor experimenten met het toeleveren van hasj en marihuana aan coffeeshops. Korthals dreigde met maatregelen.

In alle gemeenten waar d'Hondt burgemeester was is er waardering. D'Hondt bleek alleen ontvankelijk voor zwaarwegende argumenten. In zijn directe werkomgeving in Nijmegen waren sommigen een beetje bang voor hem: wie twee keer de plank missloeg, kon het verder wel vergeten. Een sterke persoonlijkheid gaat nu de VSNU regeren.