Kluizenares

Een kluizenaar zondert zich van de wereld af om sober en vroom te leven, en boete te doen. Een lezeres uit Hengelo lijkt na haar scheiding hard op weg om zich net zo uit het (financiële) leven terug te trekken en zich te straffen, blijkt uit haar brief.

Ze ontvangt tot nu toe een redelijke alimentatie, maar vreest dat haar ex 'm smeert naar het buitenland om zich aan zijn verplichting te onttrekken. Dat is voor haar een dagelijks punt van zorg, maar zover is het nog niet. Bovendien ben je als rechthebbende partij niet machteloos.

Intussen bereidt mevrouw zich voor op het ergste: binnen enkele jaren geen alimentatie of inkomen meer en dus een beroep op de Algemene bijstandswet (Abw). Die wet houdt rekening met het vermogen van een aanvrager. Je moet dat eerst opmaken voor je een uitkering ontvangt. Voor een alleenstaande geldt een vrijstelling van 10 duizend gulden. Voor huizenbezitters gelden andere regels. Wie die en andere zaken wil bestuderen leze De Kleine Gids voor de Nederlandse Sociale Zekerheid; de verse versie 2000-2 is voor 7,95 gulden te koop in de boekhandel.

De Hengelose trok de broekriem strak aan de afgelopen jaren, schnabbelde af en toe, en bezit nu circa 100 duizend gulden spaargeld. Vanwege de vermogenseisen van de bijstand (eerst interen) zit dat in een bankkluis. Dus officieel bezit ze niets. `Kortom, de zuinige spaarder die bijstand wil wordt gestraft', schrijft ze. Dat is een bekend verwijt aan de wetgever: wie er op los leeft, zich nergens wat van aantrekt en overal herrie schopt, krijgt (financiële) steun, en een spaarzame, oppassende burger moet maar zien hoe hij rondkomt.

Hier is dit verwijt niet terecht. Mevrouw zit niet eens in de bijstand, en de kans dat ze er ooit een beroep op kan doen lijkt gering, gezien haar levensbeschrijving. Het uitgangspunt van de Abw is immers dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud moet voorzien. Zo moet je actief op zoek gaan naar werk, het is een verplichting. Wanneer je begin veertig bent, gezond van lijf en leden en helder van geest, lukt dat vast wel.

Vandaar: vergeet de bijstand, kijk naar de zon, maak een (financieel) plan en bevrijd die ton uit zijn bedompte kluis. Stel je eens voor dat de bank wordt beroofd en die lui net jouw schatkamer leeghalen! Bovendien mis je ieder jaar 4 procent spaarrente, ofwel 4.000 gulden. Zonde. Hoe doe je het straks met de omwisseling van guldens in euro's? Lastig hoor, als je de wet wilt omzeilen.

Een gepensioneerd Limburgs echtpaar worstelt met spaargeld in box 3, voor hen geen pretbox. Hoewel? Diverse lezers maken zich ten onrechte boos of bezorgd over de vermogensrendementsheffing (vrb) van 1,2 procent in die box. Dat is 30 procent over een veronderstelde opbrengst van 4 procent op bezittingen minus schulden. Wie daar nog niets van weet, bestelle de gratis brochure Vermogen, sparen, beleggen en het nieuwe belastingstelsel bij de Belastingdienst Bestellijn 0800 - 0043. Of hale deze en andere brochures op bij het plaatselijke belastingkantoor.

De Limburgers gaan hun huis van 300 duizend gulden verkopen en verhuizen naar een gehuurde serviceflat. Na de verkoop bezitten ze bij elkaar 400 duizend gulden. Per jaar teren ze circa 12 duizend gulden in voor de huur. En de vrb dan? Hoe moet het verder? Hun bank en andere financiële adviseurs willen die twee alsmaar in aandelen, maar daar voelen ze niets voor. Terecht wanneer je allebei 75 jaar oud bent.

Even terzijde. Is die 1,2 procent in box 3 zo'n ramp? Nu ontvang je op 400 duizend gulden tegen bijvoorbeeld 4 procent, 16.000 gulden aan rente per jaar. Voor een paar blijft 2.000 gulden ervan onbelast. Je betaalt, zeg tegen 36 procent, 5.040 gulden inkomstenbelasting over 14.000 – los van eventuele vermogensbelasting. En aan vrb na 1 januari?

De 16 duizend rente zijn niet langer belast. De fiscus rekent 1,2 procent over 400 duizend, en komt uit op 4.800 gulden per jaar. In feite minder, want er geldt voor een (echt)paar een minimale vermogensvrijstelling van 75 duizend gulden, los van een eventuele ouderentoeslag. De vrb komt daardoor op 3.900 gulden. Bijna een kwart minder dan de voornoemde 5.040 gulden in het lopende belastingsysteem. Box 3 is een pret(tige) box voor sommige vermogens!

Terug naar Limburg. Wanneer ze die vier ton gewoon tegen 4 procent op een spaarrekening zetten, plannen 90 jaar oud te worden (nog 15 jaar voor de boeg), per jaar ruwweg 16 duizend gulden (huur en vrb) interen, dan krijgen ze dat geld nooit op. Ze kunnen ieder jaar zelfs 36 duizend gulden interen.

Trek de flessen maar open! En nodig die mevrouw uit Hengelo ook uit.