JOMANDA 1

In de bijlage W&O van 26 augustus geeft Piet Borst uitleg over zijn optreden in een televisiediscussie met Jomanda. Als wetenschapper zou hij er beter aan doen zijn tijd te gebruiken aan het analyseren van de misstanden die zich voordoen in de reguliere geneeskunde.

Iedereen met ernstig zieken in zijn omgeving kent de voorbeelden. Patiënten bij wie kanker wordt geconstateerd, worden doodleuk naar huis gestuurd met de boodschap dat ze wel een oproep krijgen zodra er tijd en een bed voor hen is. Voor zeer ernstig zieken zijn wachttijden van vier tot zes weken zeker geen uitzondering. Dat u pijn hebt en ten einde raad bent, doet er niet toe, dat het uitstel van behandelen talloze slachtoffers kost, maakt niet uit.

Gezien de vaak totaal onverschillige houding van de medische stand lijkt het me eerder voor de hand liggen dat artsen het alleenrecht op het behandelen van zieken wordt ontnomen. Dat mensen in een dergelijke toestand bij Jomanda aankloppen, is een logisch gevolg van die houding.