Het gebit

Met verbazing heb ik het artikel `Tandarts hoeft controle van gebit niet meer te doen' gelezen (NRC Handelsblad, 21 augustus). Er lijkt hier sprake te zijn van een groots voorstel, maar wanneer men zich iets meer verdiept in de materie merkt men op, dat er slechts één nieuw idee geopperd wordt om het inmiddels bij velen bekende naderende tandartstekort te doen slinken. Bovendien is dit ene nieuwe idee ook het enige illegale idee te noemen, dat in het genoemde rapport aangedragen wordt.

In het artikel is met geen woord gerept over de in dit verband essentiële en recent ingevoerde bevoegdheden van verschillende beroepsbeoefenaren in onder meer de tandheelkunde. De toekomstig `grotere' bevoegdheden van de mondhygiënist of van de tandartsassistente zijn hier allang in vastgelegd. Als aan enkele belangrijke voorwaarden is voldaan, zijn deze beroepsbeoefenaren bevoegd om verschillende `voorbehouden handelingen' oftewel tandheelkundige taken van de tandarts over te nemen. Naar mijn mening schuilt hierin al, in combinatie met een stapsgewijs verhoogde toelating van het aantal studenten tandheelkunde en mondhygiëne, de oplossing van het toekomstig tandartstekort.

Het enige echte nieuwe voorstel in dit rapport is echter om voortaan mondhygiënisten de periodieke controle te laten uitvoeren. Dit is illegaal volgens de wet BIG, aangezien mondhygiënisten nooit een diagnose mogen stellen. Het lijkt mij duidelijk dat juist een controle hét geijkte middel en moment in de dagelijkse praktijk is om een diagnose te stellen. Het zal mij dan ook bevreemden als minister Borst deze laatste, tegen haar eigen wet BIG indruisende, aanbeveling zal overnemen.

    • Student Tandheelkunde
    • N.M.B.K. Willems