`Genoeg zitplaats in trein'

Het dreigende tekort aan zitplaatsen in treinen kan voor een belangrijk deel worden voorkomen door zowel personeel als materieel beter over het land te verdelen. Dat stelt de ondernemingsraad van NS-Reizigers.

Het medezeggenschapsorgaan heeft de directie een voorstel gedaan dat naar eigen zeggen op korte maar ook de langere termijn soelaas biedt. De aangekondigde investeringen in personeel en materieel moeten intussen wel gewoon doorgaan, aldus de raad.

Volgens de ondernemingsraad is er in bepaalde delen van het land nog voldoende aanbod van geschikte conducteurs. Die kunnen in `probleemgebieden' worden ingezet. ,,Gekoppeld aan een effectievere inzet van het beschikbare materieel verhoogt dit de kans voor de reiziger op een zitplaats'', aldus OR-voorzitter M. Klomp.

De OR stelt verder voor om sneller en intensiever dan nu gebeurt over te gaan tot het werven van personeel onder bepaalde groepen op de arbeidsmarkt. Volgens Klomp valt daarbij bijvoorbeeld te denken aan allochtonen die via aangepaste opleidingstrajecten als conducteur of controleur aan het werk kunnen worden geholpen.

Vorige week liet de NS-directie weten het reizigersaanbod niet meer aan te kunnen door een tekort aan treinen en personeel. De reizigers moeten er rekening meehouden dat ze de komende maanden vaker moeten staan dan hun lief is. Vooral het tekort aan conducteurs is volgens de directie nijpend.

De directie bekijkt of kantoorpersoneel met conducteurservaring tijdelijk op de trein kan terugkeren. De OR ziet er niets in om elders in het bedrijf `gaten' te laten ontstaan. Dat komt de service aan de reizigers niet ten goede, meent het medezeggenschapsorgaan. De OR wil nu met de directie overleggen over alternatieven.

Naar aanleiding van de uitlatingen van de directie drong reizigersorganisatie Rover aan op financiële compensatie voor mensen die geen zitplaats konden bemachtigen.