Concertgebouw

Het Amsterdamse Concertgebouw behoudt zijn horecavergunning, zo heeft de Raad van State versneld beslist in een beroepsprocedure van omwonenden tegen de vergunning. Vorige week suggereerde Staatsraad J. Bartel bij de behandeling dat een mogelijke gemeentelijke procedurefout zou kunnen leiden tot drooglegging van het Concertgebouw. De Raad verwerpt niet alleen het beroep tegen een beslissing van de rechtbank over de vorige vergunning, maar ook bezwaren tegen de huidige vergunning, omdat die te laat zijn ingediend.