Buitenlandse cel

In het artikel `Nederlander vaker in buitenlandse cel' (NRC Handelsblad,12 augustus), stelt Floris van Straaten dat het voor gevangenen in Frankrijk verboden is te telefoneren. Dit is onjuist.

Telefoneren is toegestaan maar er zijn wel beperkingen die overigens per gevangenis kunnen verschillen. In principe geldt de regel 1 keer per week waarbij de gedetineerde wel over een telefoonkaart moet beschikken die hij kan kopen. In de Franse gevangenissen die ik als vrijwilliger voor de Nederlandse reclassering bezoek, zijn in alle gemeenschappelijke gangen telefooncellen. Het gesprek kan worden afgeluisterd maar dat komt in de praktijk weinig voor en heeft voor Nederlanders weinig zin in verband met het taalprobleem.

Indien de gedetineerde goed staat aangeschreven en een goed contact heeft met het bewakend personeel kan hij/zij soms meer dan één keer bellen. Dat wordt dan beschouwd als `een vriendendienst'. Het tegenovergestelde komt uiteraard ook voor en dan kan een telefoonverbod worden opgelegd.