Tegoeden Indië niet te traceren

Het onderzoek naar de Indische tegoeden zit vrijwel op dood spoor. In Nederland is geen goed archiefmateriaal aanwezig om vast te kunnen stellen of mensen geholpen kunnen worden die kunst, juwelen of andere goederen zijn kwijtgeraakt tijdens en na de Japanse bezetting in Nederlands-Indië. Dit blijkt uit het rapport van de commissie Haalbaarheidsonderzoek Indische Tegoeden, dat minister Borst gisteren aan de Tweede Kamer aanbood.

Volgens de commissie zijn er nog wel archieven op de Indonesische departementen van Justitie en Financiën die misschien aanknopingspunten bieden. Ook zouden archieven in Londen, Kuala Lumpur en Washington nog soelaas kunnen bieden. ,,Als we in Indonesië terecht kunnen, haal ik meteen malariapillen en ga ik op weg'', zegt onderzoeker N. van Horn. Hij weet niet wat precies in Indonesië te verwachten, maar wat er ook gevonden wordt, ,,individuele claims zijn moeilijk te bewijzen.''

Archieven in genoemde steden buiten Indonesië zouden misschien nog gegevens kunnen bevatten over spullen die daar terecht zijn gekomen, maar ook dat is niet zeker. Minister Borst (Welzijn) zegde toe te zullen onderzoeken of het mogelijk is in genoemde plaatsen verder te speuren.

PARELS: pagina 26, Cultureel Supplement