Rabo voegt Robeco samen met tak DG Bank

De Rabobank voegt de deze week volledig ingelijfde Robeco Groep samen met de vermogensbeheerder van de Duitse DG Bank, waarmee Rabo een alliantie vormt. Het beheerd vermogen van Robeco neemt daardoor toe met ongeveer 100 miljard euro (220 miljard gulden).

Rabobank heeft dit vanmorgen bekendgemaakt bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Het hoofdkantoor van Robeco in Rotterdam wordt de hoofdzetel van de nieuw te vormen combinatie in het vermogensbeheer. De samenvoeging krijgt daardoor feitelijk het karakter van een overname door Robeco.

De versmelting van het vermogensbeheer is onderdeel van de verdere versterking van de alliantie van Rabo met DG en met het Italiaanse Banco Cooperativo onder de naam DGRI. ,,We duwen dat nu snel van de wal'', zei bestuursvoorzitter H. Smits vanmorgen over de alliantie, die uiteindelijk een ,,financiële groep'' moet worden.

Zo wordt Rabo Securities voor het einde van het jaar samengevoegd met de effectendochter van DG en moet Rabo International voor medio 2002 een bedrijf vormen met de internationale activititeiten van DG.

Het zorgenkind Rabo International is bezig te herstellen van eerdere problemen en noteerde in het eerste half jaar een winststijging van 25 procent. De Rabobank als geheel zag het operationeel resultaat stijgen met 16 procent, tot 1,12 miljard euro. De netto winst nam met 19 procent toe tot 659 miljoen euro. Voor geheel 2000 verwacht Rabobank een stijging van de winst met 15 procent.