Personalia

Dr. J.A. van Kemenade, commissaris van de koningin in Noord-Holland, wordt de nieuwe voorzitter van de Raad voor het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Per 1 oktober 2000 volgt hij drs. R.J. de Wit, oud-commissaris van de koningin in Noord-Holland, op. De Wit is per 1 september eervol ontslag verleend.